Start  Aktiviteter  Fiske  Kortfiskeområden   

Benbryteforsen Storforsen
Fällforsen
Älvsbyn
Djupträsket
Arvidsträsksjöarna
Sikfors FVO
Pålberg-Böle- Öjebyn
Abborrtjärn
Trollforsen-området
 -Fiskeregler
 -Köp fiskekort
Moskosels Fiskevårdsfören
Manjärv FVO

 

Fiskeregler för Trollforsens kortfiskeområde i Pite älv.

•    Fiskekort säljs endast under tiden 10/6 2019 t.o.m. 10/9 2020.
•    Endast 10 fiskekort/ dygn (24 timmarsperiod) säljs på området.
      (Korten gäller från kl. 12.00 innevarande dag till kl. 12.00 följande dag.)
•    Fiskekortet är personligt.
•    Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.
•    Fiskekortet skall medföras vid fiske och kunna uppvisas vid kontroll.
•    Fiskekortet gäller 1 spö per fiskande fört från hand, med maximalt 3 krokar.
•    Fiske med spinn, haspel och fluga är tillåtet.
•    Fiske från båt är förbjudet.
•    Mete med agn (ex. mask eller maggot) är förbjudet.
•    Fönsteruttag: Harr, 35 - 45 cm Öring, 35 - 45  cm.
•    Längden mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
•    Det är tillåtet att avliva och behålla 1 Harr eller Öring per fiskande och dag inom 
      längdintervallet 35 - 45 cm (Fönsteruttag) under tiden 10/6 – 31/8.

      Under tiden 1/9 – 9/9 får endast 1 Harr inom längdintervallet 35 - 45 cm avlivas och
      behållas.
•    Harr eller öring, som är kortare än 35 cm eller längre än 45 cm, skall omedelbart
      återutsättas.

•    Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver dessa regler.
•    Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Fiskekortspris
1 Dygn 150 kr


Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !

 


 

Pite Älv Ekonomisk Förening     Storgatan 25 94231 Älvsbyn    0929-55250    epost: info@pitealv.se
http://www.natur-fritid.se
http://www.sikforscamping.se
http://www.plov.se
http://www.fliegenfischen-lappland.com/index.html
http://www.saskogstjanst.se/
http://www.naturfiskeguiden.com